Accessories

ฝ้าระแนง.jpg

ฝ้าระแนงชายคา
ฝ้าระแนงหน้ากว้าง 2 ” × 3 ” × 4 ”   หนาตั้งแต่ 6 มม. จนถึง 20 มม. ความยาวมีให้เลือกตั้งแต่ 2440 มม. 3050 มม.

3050 มม. 4200 มม. ลบมุมเพล่ขอบทั้งแผ่นทั้ง 2 ข้าง เหมาะกับการตีริดชิดร่อง V หรือตีเว้นร้อง 1 ซม. ได้ตามความเหมาะสม

แผ่นสามารถย้อมสีขึ้นลายไม่ได้สวยงาม

 

เชิงชาย.jpg

เชิงชาย
ตัดซอยหน้ากว้าง 6 ” และ 8 ” มีความหนาตั้งแต่ 12 มม. จนถึง 20 มม. ความยาวมีให้เลือกตั้งแต่ 2440 มม. 3050มม.

4200 มม. ขอบแผ่นหลบมุม 45 องศา ทาสีได้ทุกชนิด น้ำหนักเบา

บันได.jpg

พื้นบันได ลูกตั้ง ลูกนอน
ขนาด 10 ” 11 ” ยาว 1220 มม. หรือตามต้องการ ความหนา 20 มม. 25 มม. 30 มม. ตามต้องการ พร้อมลายกันลื่น

สามารถทำสีไม่ได้สมจริง ไม่บิดงอ ทนแรงกระแทกได้ดีไม้ฝา

ระยา.jpg

 ฝ้าเพดาน พิมพ์ลายนูน รูปดอกไม้
ขนาด 610 มม. ×1220 มม. × 1220 มม. ความหนา 3.2 มม. เหมาะกับโครงงานคร่าวไม้ โดยใช้ตะปู หรือปืนลมยิงยึดติดกับโครงคร่าวไม้

โดยใช้ตะปู หรือปืนลมยิงยึดติดกับโครงคร่าวน้ำหนักเบา หรือใช้คู่กับโครงคร่าว ทีบาร์ช่วยกันความร้อนกันเสียง

ได้อย่างดีสามารถดัดแปลงเป็นฝาผนังภายในกั้น ห้องได้


พื้นชักรอง1.jpg


แผ่นพื้นเข้าลิ้น ผนังตกแต่ง ลูกฟูกใหญ่, เล็ก
ขนาด 4 ” 6 ” 8” 10 ” 12 ”  ยาว 2400 มม. 3050 มม.
หนา 7.5 มม  9 มม.  12 มม.  15 มม.  20 มม.  25 มม. 30 มม.

แลกติส.jpg

 แผงระแนงกันแสงกันร้อน
ขนาด 1200 × 2400 มม. ความหนา 6 มม. เหมาะกับการตกแต่งสวนหรือเป็นแผงประดับภายในรวมทั้งเป็นแผงชายคากันแสง

กันร้อน ดูโปร่งสบาย ทนทาน ไม่เปื่อยยุ่ย ทดแทนระแนงไม้จริง ทาสีทับได้ มีทั้ง  Square Shape และ Diamond Shape ให้เลือก

พื้นชักรอง.jpg


ไม้พื้นเซาะร่อง
กว้าง 4 ” 6 ” 8” 10 ” 12 ”   หนา 15 มม.  20 มม.  25 มม.  30 มม.
ยาว 2440 มม. 3050 มม. ใช้งานภายนอกทำทางเดินมีความคงทนสูงต่อทุกสภาวะอากาศ ทนฝน กันไฟ

กันปลวก มีขนาดให้เลือกตามต้องการ

เว้น.jpg

 ชายคาระบายอากาศ
ขนาด มาตรฐาน 1220 × 1220 ซม. ความหนา 4.5 มม. เจาะช่องระบายอากาศเป็นแนวยาวขนาด 15 ซม. กว้าง 7 ซม.

เหมาะกับการทำฝ้าชายคา ช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้น


พื้นบันได ลูกตั้ง ลูกนอน 

ขนาด 10 ” 11 ” ยาว 1220 มม. หรือตามต้องการ ความหนา 20 มม. 25 มม. 30 มม. ตามต้องการ พร้อมลายกันลื่น สามารถทำสีไม่ได้สมจริง ไม่บิดงอ ทนแรงกระแทกได้ดี

ไม้ฝา 


Bookmark and Share