About Us

8354_3956.jpg

COMPANY   PROFILE

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฌี เอ็นเตอร์ไพรส์

Chee Enterprise Co.,Ltd.
______________________________________________________________

เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2532 โดยทำการธุรกิจเกี่ยวกับไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้เริ่มตั้งแต่ ธุรกิจโรงเลื่อยธุรกิจนำเข้า และซื้อขายไม้แปรรูป ไม้อัด หวาย ตลอดจนวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเรียบยี่ห่อต่างๆ ในปัจจุบัน หจก.ณี เอ็นเตอร์ไพรส์เล็ง เห็นวิวัฒนาการการใช้ วัสดุประเภท แผ่นเรียบ และแผ่นผนังเบา ซึ่งได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและวิธีการใช้งานไปในทางทิศทางที่ แตกต่างกัน ตั้งแต่การใช้แผ่นเรียบ ผนังเบา เพื่อทดแทนการก่ออิฐฉาบปูน หรือการใช้งานในรูปแบบที่ทดแทนการใช้ไม้ เช่นงานโครงสร้าง และงานเฟอร์นิเจอร์ ทั้งหมดนี้ เช่นงานโครงสร้าง และงานเฟอร์นิเจอร์ ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างเนื่อง

หจก.ฌี เอ็นเตอร์ไพรส์ จึงได้นำเข้าแผ่นเรียบอเนกประสงค์ หรือที่เรียกว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ด โดยมีชื่อเรียกทางการค้าว่า แผ่น Eterpan-MD Board ในประเทศไทยได้ใช้ชื่อเรียกว่าแผ่น Eterpan-Board แผ่น Eterpan-Board เป็นผลผลิตจากการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของกลุ่ม Etex ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยมีโรงงานเครือข่าย 145 แห่ง ใน 45 ประเทศทั่วโลก โดยมี Eternit Asia Panels(EAP) ซึ่งเป็น 1 ในบริษัท เครือข่ายเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรวมทั้งเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค แก่ลูกค้าในโซนเอเชียทั้งนี้รวมลูกค้าในประเทศไทยด้วย

 

 

 Bookmark and Share